Myreafhængige bier

Artikel om blåhatjordbien og fodersnylteren blåhathvepsebien, skrevet sammen med Henning Bang Madsen, Biologisk institut, Københavns Universitet,  bragt i Tidskrift for Biavl april 2015

Se artiklen som PDF

Kommentarer